Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ด่านวันจันทร์
Responsive image
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 07.30 น.
      นางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ด่านวันจันทร์ และพิธีมอบธงชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด-19  ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในเขตพื้นที่ ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา ณ ด่านวันจันทร์ บ้านสันป่าม่วง ม.6 และศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันป่าม่วง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการหมู่บ้านและสร้างแบบอย่างการเป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริ “บวร” โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
         
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564